Technologie

Lumera is een oneindig flexibele cloud-basis voor levensverzekeraars en pensioenuitvoerders. Hiermee kun je een polisadministratieomgeving bouwen die het hele bedrijf transformeert.

Contact opnemen

Wat is een polisadministratieomgeving?

Een polisadministratieomgeving is een gestandaardiseerde digitale basis die de hele waardeketen van levensverzekeraars en pensioenuitvoerders meerwaarde verschaft.

Wij bieden een volgroeide, kant-en-klare polisadministratieoplossing die de kracht van de cloud gebruikt om efficiëntere en geautomatiseerde functionaliteit binnen de hele organisatie toe te passen.

Maar het is ook een op ontwikkelaars gericht, API-first platform. Zo kunnen je ontwikkelaars nieuwe, innovatieve marktoplossingen, bedrijfsfunctionaliteiten en inzichten creëren.

Het resultaat is een oneindig flexibel en aanpasbaar platform met functies die een hoge mate van interoperabiliteit hebben. Een levensverzekerings- en pensioenplatform ontworpen voor voortdurende veranderingen.

Bekijk hoe het werkt

Hoe verschilt het van een traditioneel systeem?

Traditionele polisadministratieoplossingen vormen een lappendeken van uiteenlopende systemen die alleen kunnen functioneren met behulp van handmatig beheer.

Lumera is één uniforme omgeving met gestandaardiseerde polisgegevens waarin alle aspecten van de polisadministratie worden verwerkt.

Het platform is verbonden met, en bouwt voort op, een veranderende waardeketen. Het versterkt je waardebereiken, maakt een koppeling naar externe systemen en gegevens, en de stimuleert bedrijfsbrede transformatie.

Bekijk het verschil

Waaruit bestaat het?

Een polisadministratieomgeving is een cloudnative ontwikkelingsplatform dat belangrijke functies van levensverzekeringen en pensioenen loskoppelt van traditionele systemen.

Organisaties kunnen snel nieuwe functies samenstellen uit vooraf geconfigureerde, afzonderlijke bedrijfsfuncties. Ook kunnen ze kant-en-klare standaardconfiguraties benutten om in een handomdraai nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

De polisadministratieomgeving ondersteunt een omvangrijke uitbreidbaarheid. Zo kunnen bedrijven gestandaardiseerde functionaliteit aanpassen volgens hun zakelijke, technologische en statutaire vereisten – in alle systemen en landen.

  • Zakelijke gebruikers krijgen een eenvoudige, overzichtelijke interface. De functies en mogelijkheden worden doorlopend verbeterd, zodat zij de aldoor veranderende markt effectief kunnen bedienen
  • Ontwikkelaars krijgen een uiterst flexibel platform om te kunnen voldoen aan zakelijke eisen en nieuwe mogelijkheden aan te boren
  • Actuarissen krijgen een geavanceerde, gegevensintensieve analytics-omgeving die compatibel is met hun eigen tools

Hoe past alles in elkaar?

Ontdek de Lumera-stack

Lumera bestaat uit meerdere afzonderlijke lagen die ontwikkelingsmethoden, ecosysteem-connectiviteit, gegevensbeheer, presentatie-interfaces, automatisering en meer omvatten.

Elke laag is naadloos te combineren binnen een oneindig flexibele, configureerbare en geautomatiseerde polisadministratieomgeving. Ontdek hieronder hoe de verschillende lagen stapelen en op elkaar ingrijpen.

Basislaag

Elk aspect van Lumera wordt ontworpen, gebouwd en doorlopend ontwikkeld voor de cloud. Onze denkwijze stelt API en ontwikkelaars centraal en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Eenvoud
We maken gebruik van een klein aantal technologische stacks en minimaliseren afhankelijkheden. Hierdoor verkleinen we risico’s, gaan we zuinig om met resources en houden we de distributie snel en effectief.

Schaalbaarheid
We optimaliseren de schaalbaarheid en elasticiteit door modulaire functionaliteit te leveren, beschikbaar in stateless containers of als processen op virtuele apparaten.

Flexibiliteit
We groeperen functionaliteit en diensten op basis van de verandervereisten, zodat autonome teams snel kunnen ontwikkelen.

Veerkracht
We houden de systeemcomplexiteit laag en beheren alle kerngegevens in een centrale opslagdienst, onafhankelijk van afzonderlijke functies en diensten.

Platform

Lumera is een data-modelgestuurd platform en framework waarop gebruikers functies en applicaties bouwen uit modulaire mogelijkheden.

De platformlaag is geïntegreerd in een centrale gegevensdienst, zodat consistentie, versionering, automatisering en schaling efficiënt worden beheerd.

Hij ondersteunt kant-en-klare bedrijfsfuncties en maakt onder meer aanvullende configuraties, aanpassingen en parameterinstellingen mogelijk.

Applicatie

Op de applicatielaag kan kant-en-klare functionaliteit gecombineerd worden met standaardconfiguraties, procesfuncties, berekeningen, batches en meer.

Het resultaat zijn gestandaardiseerde en productierijpe diensten die opgebouwd zijn uit afzonderlijke elementen; deze kunnen direct worden gebruikt of verder geconfigureerd worden.

Landlaag

De landlaag overschrijft de standaardconfiguraties uit de applicatielaag met landspecifieke wijzigingen en aanvullingen – configuraties, functies, talen en integraties om te voldoen aan regiospecifieke behoeften.

Tot de landconfiguraties behoren onder meer producttypen, belastingbeheer, processen, wetgeving, taal, regels en standaard-landintegraties.

Klantconfiguratie

De klantconfiguratielaag bouwt voort op de geografische wijzigingen die in de landlaag zijn gemaakt. Hier wordt de bedrijfsfunctionaliteit aangepast aan je specifieke bedrijfsbehoeften. Deze omvatten: gedetailleerde productconfiguratie, naamgeving, processen, communicatie-lay-out, bedrijfsregels en meer.

Lumera is van nature flexibel. De applicaties zijn productierijp vanaf de applicatielaag en gereedgemaakt voor alle benodigde land- en klantconfiguraties.

Uitbreidingen

Gebruikers kunnen de zakelijke functies met behulp van onze APIs moeiteloos uitbreiden naar het bredere ecosysteem van verzekeringen en pensioenen om integraties, scripts, portals en applicaties te bouwen. Alle kant-en-klare uitbreidingen weerspiegelen de bedrijfslogica van de land- of klantconfiguratie.

Je kunt Lumera ook uitbreiden met bedrijfseigen attributen en gegevens via de GUI. Zo kun je scripts op maat invoeren of algoritmes toevoegen of wijzigen rondom berekeningen en gedrag.

PAE

Alle lagen van Lumera tezamen vormen een polisadministratieomgeving. Dit is een doorbraak in de ontwikkeling en levering van bedrijfskritische functionaliteit, waarbij de cloud wordt benut om bedrijfsresultaten te scheiden van systeemvereisten en -afhankelijkheden.

Interface

De front-end van Lumera is via een browser toegankelijk voor zakelijke gebruikers, als een SaaS-applicatie. Gebruikers kunnen complexe processen binnen het gehele levensverzekerings- en pensioenproces beheren en automatiseren in een eenvoudige grafische interface – en dat gedurende het levenslange klanttraject.

Omnichannel

Lumera is meer dan een administratiesysteem – het is integreerbaar in elk apparaat, systeem en deelnemer binnen de waardeketen van levensverzekeringen en pensioenen.

Automatisering

Lumera is ontworpen voor hyperautomatisering en voert de meeste processen automatisch en intelligent uit. Daarbij wordt elke configuratie en transactie binnen de stack voortdurend in acht genomen, met volledige traceerbaarheid en controleerbaarheid.

Verwante informatie

Een maatoplossing

Wil je zien hoe onze aanpak voor jou zou kunnen werken?

Vul het formulier in, dan neemt een van onze specialisten contact op.